logo

Ardahan Oral Escort Haz Almasını İyi Biliyor

Ardahan oral escort size çok iyi bir haberim var! İnsanın cinsel potansiyelini kullanmasını öğrenebilmesi keman çalmayı öğrenebilmesinden çok, çok daha kolay! Herkes haz almasını ve haz vermesini Jolan Chang, Sevişere Taocu Sevişme,de artar bile.
öğrenebilir ve sevişmede başarılı olabilmek için bu kadarı yeter Herkes iyi bir koşucu olabilir mi? Bilemiyorum, ama yürümeye imkân vermeyecek kadar önemli bir sakatlığı olmayan herkes yürümeyi becerebilir.

Haz almak ve haz vermek için de özel bir yeteneğe, yaradılıştan gelen bir özelliğe ihtiyaç yoktur. İnsan doğduğu günden öldüğü güne kadar cinsel bir potansiyele sahiptir. Ama bu potansiyeli kullanabilir mi, ne dereceye kadar kullanabilir ya da hiç mi kullanamaz? Bu başka bir konu. Çok kimsede bu cinsel potansiyel tıkanıyor, bloke oluyor. Ama bu, o kimsede cinsel potansiyelin olmadığı anlamına gelmez. Cinsel potansiyel vardır. Her yaşta ve her durumda vardır.

ardahan oral escort
ardahan oral escort

Ama birtakım engeller onun açığa çıkmasını, kullanıma konulmasını önlemektedir. Kültürel nedenler, kötü deneyimler,gerçekçi olmayan inançlar, beklentiler ve düşünceler, başarısız olma korkusu bu potansiyelin açığa çıkmasını ya da tam olarak kullanılabilmesini önlemiş, engellemiş olabilir.

Ardahan escort insan cinselliğiyle doğar, ölünceye kadar da bu cinsel kimliğini korur. İnsan işini yaparken de bir bütündür, sevişirken de… Ne yaparsa yapsın bu bütünlüğünü sürdürür. Onun için iş yaşamı, seks yaşamı gibi ayrımlar yapmak, insanın bölünmez bütünlüğünü parçalamak için bir zorlamadır. Ardahan oral escort işe giderken bütün olarak gider, işten de bütün olarak
gelir. Sevişmek için yatağa bütün olarak girer, yataktan da bütün olarak çıkar. Cinsellikteki sorunlarını iş yaşamına,
günün yirmi dört saatine taşır, işindeki ya da işinin dışındaki sorunlarını da yatağa taşır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected !!